web templates free download

© Copyright 2018 Sabina Jasinska - Treść serwisu prawnie chroniona

TRANSPORT PUBLICZNY
I PARKINGI

 1. Lokalny ekologiczny mikrobus miejski na Hożej, Wilczej, Emilii Plater i Poznańskiej ułatwi mieszkańcom dojazd do dużych ulic.
 2. Łatwe przesiadki dla pasażerów. Przystanki bliżej skrzyżowań, wspólne przystanki tramwajów i autobusów; przejścia przez jezdnię na rondzie Dmowskiego i przy Centralnym.
 3. Tramwaje i autobusy powinny mieć priorytet w ruchu. Zapewnią go nowoczesne systemy sterowania sygnalizacją na skrzyżowaniach.
 4. Dobrze zaprojektowane buspasy i linie tramwajowe pozwolą łatwiej dojeżdżać do centrum. Dobry transport publiczny to mniej samochodów w Śródmieściu.
 5. Zintegrowany system informacji pomoże kierowcom parkować. Tablice na wjeździe do dzielnicy i aplikacja na telefon będą przekazywały informacje o wolnych miejscach w śródmiejskich parkingach podziemnych.
 6. Część miejsc parkingowych przeznaczymy wyłącznie dla mieszkańców. Na części wprowadzimy ograniczenia czasowe, co wymusi rotację.

ULICE BEZPIECZNE
DLA WSZYSTKICH

 1. Ulice zamiast autostrad. Doprowadzimy do uspokojenia ruchu na największych arteriach; koniec z nocnymi wyścigami na ulicach.
 2. Bezpieczna droga do szkoły. Ulice w okolicach szkół należy przebudować tak, by ruch był zwolniony a widoczność bardzo dobra.
 3. Wszyscy jesteśmy pieszymi. Zadbamy, by chodniki były wygodne i bezpieczne, dobrze utrzymane, wolne od reklam i niezastawione samochodami.
 4. Dobrze zaprojektowane buspasy i linie tramwajowe pozwolą łatwiej dojeżdżać do centrum. Dobry transport publiczny to mniej samochodów w Śródmieściu.
 5. Rozwiniemy i zracjonalizujemy sieć dróg, pasów i kontrapasów rowerowych w dzielnicy. Gdy rowerzyści będą bezpieczni na ulicach, nie będą jeździć po chodnikach. 
 6. Wprowadzimy lekcje ruchu drogowego w przedszkolach i szkołach.

MIASTO DOBRZE ZAPROJEKTOWANE

 1. Całe Śródmieście powinno być objęte planami zagospodarowania przestrzennego. 
 2. Planując miasto, zadbamy o interesy mieszkańców, a nie deweloperów.
 3. Przeprowadzimy remont Chmielnej, by stała się prawdziwym deptakiem i handlową wizytówką miasta.
 4. Zrewitalizowany park Świętokrzyski, dobrze zaprojektowany plac Centralny, odtworzone pierzeje Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich zabudowane wielofunkcyjnymi budynkami - to nasz pomysł na zagospodarowanie placu Defilad.
 5. Śródmiejskie place powinny pełnić funkcje społeczne, handlowe, rekreacyjne, a nie być wyłącznie parkingami. Doprowadzimy do ich rewitalizacji.
 6. Podejmiemy walkę z plagą nielegalnego parkowania.

MIEJSKIE LOKALE
W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI

 1. Prowadząc aktywną politykę lokalową, miasto może doprowadzić do obniżki czynszów w nieruchomościach komercyjnych.
 2. Uchwalimy Strategię lokalową - zasady gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi, tak by służyły miastu i wzbogacały ofertę dla mieszkańców.
 3. Rzemieślnicy, przedsiębiorcy rozpoczynający biznes lub prowadzący działalność użyteczną społecznie powinni mieć prawo do preferencyjnych czynszów.
 4. Wynajmiemy puste lokale, by ożywiały ulice i nie straszyły przechodniów.
 5. Partery miejskich budynków przeznaczymy na sklepy i usługi.
 6. Przeprowadzimy audyt i restrukturyzację Zarządu Gospodarki Nieruchomościami.

ZIELEŃ
JEST BEZCENNA

 1. Posadzimy w Śródmieściu tysiące nowych drzew, doprowadzając do poprawy jakości powietrza, większego bezpieczeństwa na ulicach i zmniejszenia upałów w lecie.
 2. Przywrócimy szpalery drzew wzdłuż ulic; nie tylko tych największych, ale i lokalnych.
 3. Stworzymy mapę drzew śródmiejskich, zaznaczając na niej wszystkie drzewa w dzielnicy.
 4. Wprowadzimy jasne i przejrzyste zasady wycinek drzew i nasadzeń zastępczych.
 5. Zamiast słupków wzdłuż jezdni trzeba sadzić żywopłoty, które pochłaniają smog, a zamiast trawników - dekoracyjne łąki kwietne, które dają schronienie owadom i ptakom i pomagają oszczędzać wodę.
 6. Uruchomimy program zazieleniania śródmiejskich podwórek.

HAŁAS TO ZMORA MIESZKAŃCÓW

 1. Kompromisy sąsiedzkie przeciwko hałasowi rozwiążą problem. Będziemy pośredniczyć w dialogu mieszkańców i przedsiębiorców w celu wypracowania kompromisowych rozwiązań.
 2. Zero tolerancji dla nadmiernie uciążliwych sąsiadów - restauracjom, klubom i pubom, które nie respektują ustaleń, należy odbierać koncesję na alkohol.
 3. Wsparcie policji i straży miejskiej w kontrolowaniu ciszy nocnej poprzez zwiększenie liczby patroli pieszych.
 4. Uspokojony ale płynniejszy ruch samochodów to mniejszy hałas z ulicy.
 5. Należy ograniczyć masowy napływ starych i głośnych samochodów do centrum Warszawy.
 6. Koniec wyścigów ulicznych! Na ulicach przelotowych trzeba wprowadzić wzmożone kontrole prędkości - także automatyczne i odcinkowe - zwłaszcza wieczorem i w nocy.
 7. Współpraca z ZDM w sprawie z decyzji dotyczących napraw drogowych.

USŁUGI PUBLICZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI

 1. Remonty poczekalni w śródmiejskich szpitalach i przychodniach.
 2. Centralna rejestracja do lekarzy w dzielnicy - lepsze zarządzanie zasobami, mniejsze kolejki.
 3. Ławki na każdej ulicy - miejsce odpoczynku m.in. dla seniorów, osób chorych.
 4. Audyt MOPS i zewnętrznych agencji zatrudniających opiekunów/ki terenowych/e.
 5. Nabór wolontariuszy przez Urząd Dzielnicy do towarzyszenia seniorom, kombatantom, powstańcom w codziennych zakupach, ale i do rozmów, czytania na głos, zawożenia w miejsca wieczornych imprez kulturalnych itp.
 6. Nabór wolontariuszy do towarzyszenia seniorom hospitalizowanym i przebywającym w ośrodkach opieki społecznej - walka z samotnością i beznadzieją najstarszych warszawiaków.
 7. Pilna weryfikacja, do których budynków komunalnych można doprowadzić CO i CW np. z sąsiednich budynków - umowy przesyłu ciepła do lokali komunalnych z sąsiednimi wspólnotami i spółdzielniami.
 8. Udział dzielnic i m. st. Warszawy w procesie uchwalania taryf cen ciepła przez URE - samorządy w ogóle nie próbują dotąd protestować przeciw nieuzasadnionym podwyżkom.
 9. Dzielnicowe “pogotowie hydrauliczne” dla seniorów (może w ramach ADK?) - stworzyć listę firm świadczących całodobowo usługi usuwania awarii - jeden numer telefonu i dyspozytor wysyłający hydraulika - nie tylko w lokalach komunalnych starsi mieszkańcy nie wiedzą, do kogo się zwrócić, gdy leje się woda, przestają działać urządzenia, potem usuwanie strat jest bardziej kosztowne.

CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK
I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Więcej koszy na śmieci pomoże zadbać o czystość naszych ulic.
 2. Konsekwentne, natychmiastowe zamalowywanie wszechobecnego graffiti na murach to jedyna droga do zwalczenia problemu. Niezbędna do tego jest ścisła współpraca mieszkańców i zarządców budynków ze służbami miejskimi.
 3. „Psie stacje” i Zielone Strefy Zabawy pomogą właścicielom psów dbać o czystość ulic.
 4. Poprawienie bezpieczeństwa Warszawiaków, a w szczególności mieszkańców Śródmieścia to kolejny priorytet naszego Stowarzyszenia.
 5. Według statystyk policji centralna dzielnica Warszawy jest jedną z najniebezpieczniejszych w stolicy. Chcemy to zmienić poprzez zwiększenie ilości pieszych patroli policyjnych i straży miejskiej, poruszających się nie tylko po terenie ścisłego centrum, ale także po innych, ważnych rejonach Śródmieścia, jak: Powiśle, Muranów czy Solec. Proponujemy też wprowadzenie funkcji tzw. „stójkowego”, który regularnie stacjonowałby w wyznaczonych i zawsze w tych samych miejsach dzielnicy, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i zagwarantować szybkie wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

© Copyright 2018 Sabina Jasinska - Treść serwisu prawnie chroniona